Chi nhánh Ngân hàng Nam Á tại Khánh Hòa

Ngân hàng Nam Á (Nam Á Bank) có tổng cộng 6 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 9 quận huyện của Khánh Hòa. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Ninh Hòa 1 địa điểm, Huyện Vạn Ninh 1 địa điểm, Thành Phố Nha Trang 4 địa điểm,...

Chi nhánh Nam Á Bank tại quận/huyện của Khánh Hòa